HCLSC Logo
Jharkhand High Court Legal Services Committee Vidhik Seva Portal
Empanelled Lawyers of HCLSC, Ranchi w.e.f. 10.02.2014
Sl. No.Name of the AdvocateMobile. No.
1
Mahadeo Thakur
9835339587
2
Mahesh Kr. Sinha
9835192253
3
Anshu Dubey
9431577901, 2543942
4
Dr. H.Waris
9304318558
5
Pradeep Kumar
9708503077, 2242127
6
Bakshi Vibha
8986899163
7
Mr. Subodh Kr. Dubey
9835131963
8
Alpana Verma
9431111850, 2410177
9
Peeyush Krishna Chaudhary
9835163643
10
Sunil Kumar Dubey
9431386135
11
Mr. Manoj Kr.Mishra
9835324257
12
Rajesh Kumar
9431358940, 9835069677
13
Rajeev Ranjan Tiwary
9431104329
14
Pradeep Kr. Deomani
9263551731, 9031501901
15
Pawan Kr. Pathak
9835389742
16
Durga Charan Mishra
9835114757, 9431388670
17
Chaitali Chatterjee Sinha
9931102771
18
Ms. Rashmi Kumar
9431583387
19
Ms. Vandana Singh
8092118060
20
Amit Kr. Tiwari
9431365350
21
Arun Kumar
9431357420
22
Awanish Ranjan Mishra
9431141694
23
Ramit Satender
9431351404
24
Nalini Jha
9835550284
25
Ashutosh Anand
9431107887
26
Chandrajit Mukherjee
9431173566
27
Shweta Singh
9431733642
28
Tarun Kumar
9304002571
29
Yogesh Modi
9334706939
30
Rishi Pallava
9308240403, 9431129677
31
Lukesh Kumar
9430382877, 9334004597
32
Ravi Kerketta
08986731742, 9905592661
33
Jai Shankar Tripathi
9334701881, 2481066
34
Md. Zaid Ahmad
9431182716
35
Ajit Kumar
9931477544
36
Miss Amrita Banerjee
9334716432
37
Suman Tripathi
8092501799
38
Rinky Jha
8235264508
39
Sunita Kumari
9939362889
40
Sunil Kumar Mahto
9334711874
41
Anup Kr. Agrawal
7352516119
42
Bharti Kumari
7762850596
43
Rajesh Kumar
9431353314
44
Girish Mohan Singh
8757629722
45
Pragati Prasad
9304304053,8210194804
46
Suchitra Pandey
9576562759
47
Khushboo Kataruka Modi
7766913814
48
Amaresh Kumar
9431325338, 2284081
49
Ashish Verma
9471761011, 9204002829
50
Jitendra Tripathi
9801504316
51
Anjana Kumari
8987422246
52
Ruby Pandey
9470151141
53
Hemant Kr.Chakrabarty
9546708470
54
Renuka Trivedy
8986680852
55
Sabyasanchi
8969684995
56
Bandana Kumari Sinha
8507159353
57
Amrita Sinha
7277075173
58
Bina Pandey
9431768376
59
Asmita Shrivastava
9534132698
60
Rita Kumari
9835348885, 2462754
61
Ruby Parween
9334469540
62
Rahul Saboo
9835145450, 9334425053,
2231955, 2212584
63
Rajesh Kr.Dubey
9431394839
64
Binod Kr.Jha
9431104089
65
Chandra Shekhar Pandey
7004996596
66
Vijay Shanker Jha
9431619141
67
Rahul Dev
7209800222
68
Arbind Kr.Sinha
9431102294
69
Parwez Ahmed Khan
8873659058
70
Ravindra Nath
9931098478
71
Rohit Ranjan Sinha
8092096578
72
Mohini
9709241119
73
Renu Bala
8877142219
74
Abha Verma
9523456640
75
Manjula Upadhayay
9431359904
76
Mahua Palit
9835540776
77
Darshana Poddar Mishra
9934124971
78
Vineeta Sharma
9334436242
79
Pinky Tewary
9771314826
80
Swati Shalini
7368808880
81
Shatakshi
8210844843
82
Abhijeet Kr.Singh
9430330846
83
Mayank Mohit Sinha
9709940003
84
Amit Kumar Verma
9204604060
85
Kumar Vaibhav
7903424124
86
Pratyush Kumar
9006750622,7277768105
87
Sahil
9709932221
88
Samavesh Bhanj Deo
9931105300
89
Shilpi Sandil
9801521355
90
Vani Kumari
9835578179
91
Sreenu Garahpati
7677340004
92
Vikash Kumar
9534670700
93
Awanish Shankar
9431334628
94
Niki Sinha
9430780293
95
Syed Ramiz Zafar
8051152955
96
Atanu Banerjee
9835163582

PATRON-IN-CHIEF, JHALSA

Hon'ble Mr. Justice Dr. Ravi Ranjan

Hon'ble Mr. Justice Dr. Ravi Ranjan

Chief Justice, High Court of Jharkhand-cum-Patron-in-Chief, JHALSA, Ranchi

Read More..

EXECUTIVE CHAIRMAN, JHALSA

Hon'ble Mr. Justice H. C. Mishra

Hon'ble Mr. Justice H. C. Mishra

Judge, High Court of Jharkhand & Executive Chairman, JHALSA, Ranchi

Read More..

CHAIRMAN, HCLSC

Hon'ble Mr. Justice Aparesh Kumar Singh

Hon'ble Mr. Justice Aparesh Kumar Singh

Judge, Jharkhand High Court
Ranchi

Read More..